divendres, 14 d’octubre de 2011

1 ESO E

Sols haveu de fer l'exercici 20 de la pàgina 16 i copiar el quadret que hi ha a la mateixa fulla del llibre.